آموزش چند لغت و واژه در زبان انگلیسی

آموزش_انگلیسی

آموزش چند عبارت در زبان انگلیسی

چند عبارت کاربردی در زبان انگلیسی که مورد استفاده میباشد

این عبارات کوتاه برای سپردن کلمات به ذهن میباشد و جدای از آموزش هایی است که برای زبان انگلیسی

در سایت قرار داده ایم.و یادگیری این جملات برای یادگیری زبان مورد اهمیت میباشد

💜So long
🔹به امید دیدار

💜You are reason
🔹حق با شماست

💜My pride was wounded
🔹به غیرتم بر خورد

💜He is off the rails
🔹توی باغ نیست

💜God forbid
🔹خدا نکنه

💜I bit him to frighten you
🔹به در گفتم دیوار بشنوه

💜Circle has no angle
🔹گل پشت و رو نداره

💜Third time is lucky
🔹تا سه نشه بازی نشه

💜A piece of cake
🔹مثل آب خوردن

💜He died in his bed
🔹به مرگ طبیعی مرد

💜I can’t take my eyes off you
🔹نمیتونم چشم ازت بردارم

💜it was brutal
🔹خیلی بيرحمانه بود

💜don’t you talk back to me
🔹جواب منو نده. حاضر جوابی نکن

💜back off
🔹کوتاه بیا

💜I have gut feeling that. ..
🔹 یک حسی به من میگه که …”

💜I have a hunch that …
🔹”به دلم افتاده که …”

💜speak your heart
🔹حرف دلت رو بزن

💜stop bugging me
🔹موی دماغ من نشو

💜holy cow!
🔹برای بیان تعجب یا عصبانیت استفاده میشه

💜all roads lead to Rome
🔹هر جا بری آسمون همین رنگه

💜second hand
🔹دست دوم

💜I clean forget
🔹پاک یادم رفت

💜I’m stuffed
🔹تا خرخره خوردم

توجه:لطفا نظر و پیشنهاد خود را در این زمینه بیان فرمایید

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*