پیشرفت در بازاریابی شبکه ای با دادن تعهد به خود

IMG23362837

پیشرفت در بازاریابی شبکه ای با دادن تعهد به خود

IMG23362837

برای اینکه یک بازار یاب موفق باشید و بتوانید در بازاریابی شبکه ای پیشرفتی داشته باشید باید تعهداتی بدهید که در پیشرفت شما بسیار موثر میباشد پس خودتان در بازاریابی شبکه ای باعث موفقیت خودتان میشوید پس بازار یابی شبکه را در عصر امروز دست کم نگیرید و اگر وارد این کار شدید برای موفقیت خود تلاش کنید و اگر هنوز عضو بازار یابان شبکه ای نیستید به شما عرض کنم دیر یا زود شما هم یکی از بازاریابان شبکه ای خواهید شید

خب تعهدات شما از این قرار میباشد:

1.تعهد به خود و خواسته های خود: یک بازار یاب شبکه ای باید نسبت به خود و خواسته های خود متعهد باشد و در درون خود تعهد بدهد که من برای پیشرفت خود و رسیدن به ثروت مطلوب و رفاه خود و فرزندانم در اینده مسوول هستم و باید برای رسیدن به خواسته هایم تلاش کنم و وظیفه انسانی خود را در این زمینه با جدیت انجام دهم که انشالله به امید خدا در اینده به پیشرفت مالی خواهم رسید زیرا خود خدا فرموده که از تو حرکت از من برکت پس برای پیشرفت خود و خانواده ات قدمی بردار و خدا هم کمکت میکند

2.تعهد به شغل و جیب خود: به شما توصیه میکنم که اینطور نباشید عده ای فقط به جیب خود تعهد میدهند و فقط به فکر پیشرفت خود میباشند این افراد برای رسیدن به پول هیچ وظیفه ای برای خود در قبال دیگران نمیبینند و دیگران را به چشم ابزار میبینند و در صورتی که در مجموعه ای دیگر بهره ای بیشتر به او برسد مجموعه و زیرمجموعه های خود را رها کرده و به ان مجموعه میرود این نوع انسان ها خودخواه هستند و پیشرفتی نخواهند کرد زیرا یک بازار یاب پیشرفت میکند و به پیشرفت دیگران هم کمک میکند و زیر مجموعه های خود را همانند فرزندان خود یاری میکند تا به اهداف خود برسند

3.دسته سوم افراد بی تعهد: این دسته افراد اصلا انسان های متعهدی نیستند و بازاریابی را به چشم یک سرگرم یبینند که نه تنها خود اهل تلاشند بلکه با بی حالی خود مانع پیشرفت بقیه افراد زیر مجموعه هستند این گونه افراد اعتقادی به بازاریابی شبکه ای ندارند این نوع افراد باید تا ابد کارگر باشند باید زحمت بکشند و شب مزد خود را بگیرند تا بتوانند زنده باشند اما زندگی نمیکنند این افراد به ندرت پولدار میشوند زیرا روحیه ی فقر در وجودشان تلالو دارد فقط دنیا را برای کار میخواهند و همیشه باعث پیشرفت صاحب کاران خود هستند پس امیدواریم که شما جزو افراد دسته دوم و سوم نباشید و اگر از دسته اول هستید شما شخصی ثروتمند خواهید بود

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*