عوامل بدحجابی و حضور زنان بی حجاب در اجتماع

IMG11565303

عوامل بدحجابی و حضور زنان بی حجاب در اجتماع

IMG11565303

بی حجابی از بدترین اسیب هایی است که با ایرانی بودن و اسلامی بودن منافات شدید دارد و باعث از بین بردن رگ حیا در زنان و فرو ریختن غیرت در مردان میباشد
و از انجا که هر مرضی دارای عواملی میباشد ما در اینجا چند عامل بی حجابی را مورد بررسی قرار میدهیم

عوامل بی حجابی :

1.کسب موقعیت: از انجا که بدست اوردن موقعیت اجتماعی به واسطه علم و فضایل اخلاقی میباشد بعضی از زنان و دختران که فاقد این ارزش ها هستند برای جلب توجه دیگران زیبایی های زنانه خود را که هر زنی دارا است را به دیگران نشان میدهند

2.ارضای تمایلات:بعضی از دختران برای فرونشاندن اتش شوهت و از بین بردن تمایلات جنسی خود دست به نمایش زیبایی های بدن خود میکنند که این کار باعث افزایش شهوت انان میشود

3.تقلید از غرب

4.زیبایی طلبی:  عده ای دوست دارن خود را زیباتر در انظار عمومی جلوه دهند و ازنجا که حجاب زیبایی های انان را پنهان میکند اقدام به ناقص کردن حجاب خود میکنند
5. پیدا کردن همسر: عده ای از دختران براین باورند که با نشان دادن اعضای بدن خود راحت تر میتوانند با مردان ارتباط برقرار کنند و سپس انها رو به ازدواج با خود دراورند
6. بی حیای: گاهی اوقات بی حیایی در خانواده و یا رفت و امد با دوستان بی حیا و دیدن فیلم های مستهجن باعث بدحجابی زنان میشود

7.بی غیرتی مردان: یکی از عوامل بی حجابی بی غیرتی پدر و بردار و شوهر میباشد که باعث میشود ناموس انان مترسکی برای چشم چرانی دیگران باشد

کانال اموزش:https://telegram.me/joinchat/B0YS9jvC0j5KT4896zXvZA

اگر شما عاملی دیگر به ذهنتان میرسد در قسمت نظرات میتوانید بیان فرمایید

Leave a comment

Your email address will not be published.


*