ساده ترین آموزش زبان انگلیسی قسمت پنجم

آموزش_انگلیسی

ساده ترین روش یادگیری زبان انگلیسی قسمت پنجم

قسمت پنجم آموزش با جلسات اول و دوم و سوم و چهارم

متفاوت هست شما در این قسمت اسامی قابل شمارش

را یاد خواهی گرفت چرا که درباب مکالمه استفاده از این کلمات مشکل تر است

سیب تو یخچال هست.
There are some apples in the fridge
پرتقال تو یخچال هست.
There are some oranges in the fridge
سیبزمینی سر میز هست.
There are some potatoes on the table
گوجه فرنگی سر میز هست.
There are some tomatoes on the table
هلو سر میز هست.
There are some peaches on the table
زردآلو سر میز هست.
There are some apricots on the table
توتفرنگی سر میز هست.
There are some strawberries on the table
گلابی سر میز هست
There are some Pears on the table
انگور سر میز هست
There are some Grapes on the table

جای نشستن تو کلاس هست.
There are some seats in class
صندلی تو اتاق پذیرایی هست.
There are some chairs in the drawing room

نکته: در جملات سوالی و منفی some به any تبدیل میشود در جملات زیر دقت فرمایید

بلیط برای امشب هست؟
?Are there any tickets for tonight
جا تو کلاس هست؟
?Are there any seats in class
صندلی تو اتاق نشیمن هست؟

?Are there any chairs in the living room

بلیط برای امشب نیست.
There aren’t any tickets for tonight
جا تو کلاس نیست.
There aren’t any seats in class
صندلی تو اتاق نشیمن نیست
There aren’t any chairs in the living room

نکته:بعضی از اسم ها ماهیت فرد دارند و ما انان را به صورت فرد و تکی تصور میکنیم مانند tv

برای این اسامی از There is a استفاده میکنیم و در سوالی از Is there a استفاده
میکنیم و منفی آنها را با فرم There isn’t a میسازیم

تلویزیون تو اتاق من هست.
There is a TV in my room
تلفن تو اتاقت هست؟
?Is there a telephone in your room
بالکن تو اتاق من نیست.
There isn’t a balcony in my room

پایان جلسه پنجم

توجه:لطفا نظرات و یا تجربیات خود را در این زمینه بیان فرمایید

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*