ساده ترین آموزش زبان انگلیسی قسمت سوم

آموزش_انگلیسی

آموزش زبان  انگلیسی به روش ساده قسمت سوم

در جلسات اول و دوم به احوال پرسی و جواب آن پرداختیم و قسمتی

اضافه در جلسه دوم بود که حکایت از خبر بود با عنوان any news و جواب ان بود

این جلسه هم به عنوان سلام رساندن (say hello)

و از ملاقاتتان خوشبختم و اهل کجایید میپردازیم که اگر خواسته باشیم به مخاطبی

این عبارات را بگوییم به چه نحو و با چه عباراتی منظورمان را برسانیم

به دوستات سلام برسون!
Say hello to your friends
به معلم زبانت سلام برسون!
Say hello to your English teacher

جواب say hello

باشه چشم:
Ok I will
Of course I will
I certainly will

عبارات مترادف از ملاقات شما خوشبختم:

Nice to meet you
Glad to meet Glad to meet you
Pleased to meet Pleased to meet you
Delighted to Delighted to meet you

اهل کجایید؟ ?Where are you from

  ?where is you from

i am from iranian

i am from iranian

?Where are you from

توجه: خوشحال میشویم نظرات و پیشنهادات و تجربیات خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*