دومین روحانی زرد پوش در صفحات مجازی

751735

دومین روحانی زرد پوش در صفحات مجازی

  751735

چند صبایی از ماجرای روحانی زردپوش که قبا و جوراب و همچنین ساعت و نعلین خود را  به رنگ زرد ست کرده بود نمیگذرد
این روحانی با یک تیپ خاص و دیده نشده در تلویزیون ظاهر شد و در شبکه های اجتماعی و خبری غوغا به پاشد
کار به جایی رسید که از ایت الله گلپایگانی در موردش سوال کردند
ولی ظاهرا تو جیه مناسبی برای لباس خود داشته و این حاج اقا سید حسین خادمیان از نوادگان ایت الله خادمان بود

حتی بی بی سی هم رو این روحانی ارجمند اسم گذاشت و گفت حاج اقا قناری
این قضیه خاتمه یافت اکنون یه روحانی دیگر پیدا شده که با پوشش زرد رنگ و ماشین زرد رنگ نقل محافل مجازی شده است
علت این پوشش زرد چیست ؟؟؟ ما هم نمیدانیم ولی فقط میدانیم تو صفحات مجازی عکسهایشان در حال اتشار است
این اقا هم تو صفحات مجازی به قناری معروف شد
ما در حدی نیستیم که به پوشش روحانیت نظر بدهیم فقط واکنش افراد را نسبت به این پوشش بیان کردیم

photo_2016-08-17_14-12-35

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*