حدیث امام صادق (ع)در باره دوستدار امیر المومنین (سلام الله علیه)

http://amoze6.ir/

حدیث امام صادق (علیه السلام)در باره دوستدار امیر المومنین (سلام الله علیه) 

ای علی کسی که تورا دوست داشته باشد و با دوستی تو از دنیا برود در راه خدا شهید گشته است

و کسی که تورا دوست داشته باشد و مرگش فرا نرسیده باشد منتظر است و خورشید طلوع و غروب

نمیکند مگر اینکه بر او به رزق و ایمان سایه می افکند

منبع:کافی جلد 8 صفحه 306 حدیث 475

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*