تیم ابومسلم خراسانی مایه ننگ است

ابومسلم خراسانی

تیم ابومسلم خراسانی مایه ننگ است

ابومسلم خراسانی

در اوایل سال 1349 عده ای دور هم جمع شدند و تیمی را تشکیل دادند به نام ابومسلم خراسانی که مایه ننگ جهان اسلام است

برچه اساس نام این تیم را ابومسلم خراسانی نامیدند ما نمیدانیم فقط میدانیم نام گذاری این تیم به این نام یا بر سر جهالت است یا بر سر عداوت

که اگر بر سر جهالت باشد متاسفیم برای بنیان گذاران این تیم که نمیدانند چه اسمی بر روی تیم خود گذاشته اند

و اگر بر سر عداوت و دشمنی نام این تیم را ابومسلم خراسانی گذاشتند باز هم برای بنیان گذاران این تیم متاسفیم و باید نام این تیم ریشه کن شود

می دانید ابومسلم خراسانی که بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

موسس حکومت بنی عباس ابومسلم خراسانی بود

ابومسلم خراسانی حکومت بنی امیه را سرنگون کرد و حکومت بنی عباس را پایه گذاری کرد

وجه اشتراک حکومت بنی امیه با بنی عباس:

حکومت بنی امیه تمام سعی و تلاششان این بود که مردم را از مکتب ائمه علیه السلام دور نگهدارند و همین کار را کردند

حکومت بنی عباس که با شعار حمایت و طرفداری از اهل بیت و بنی هاشم توانست به قدرت برسد و تا اینکه به قدرت رسید همان کار بنی امیه را در پیش گرفت

ابومسلم خراسانی در دوران حکومت خود چند نفر را به قتل رسانید:

ابومسلم ننگین خراسانی در دوران حکومتش  بیش از ششصد هزار نفر را به قتل رسانید

نامه ی ابومسلم خراسانی به امام صادق و جواب حضرت:

ابومسلم بعد از مرگ ابراهیم امام به امام صادق چنین نامه نوشت: من مردم را به دوستی اهل بیت دعوت میکنم اگر مایل هستید کسی برای خلافت بهتر از شما نیست

پاسخ امام: نه تو از یاران منی و نه زمانه زمانه ی من است

و همچنین فضل کاتب میگوید : روزی نزد امام صادق بودم و پیک نامه ای از ابومسلم به نزد امام اورد امام فرمود: نامه تو را جوابی نیست از نزد ما بیرون شو

این نشانه گر تنفر امام صادق از ابومسلم خراسانی میباشد

وصیت ابراهیم امام به ابومسلم خراسانی چه بود:

متن وصیت: تو (ابومسلم خراسانی) مردی از اهل بیت ما هستی به آنچه سفارش میکنم عمل کن… در وفاداری به ما نسبت به هر کس شک کردی و  در کار هر کس شبهه نمودی او را به قتل برسان و اگر توانستی که در خراسان یک نفر عربی زبان هم باقی نگذاری چنین کن ( تمام اعراب مقیم خراسان را به قتل برسان) و هر کجا یک بچه را هم دیدی که طول قدش پنج وجب میباشد و مورد سوء ظن تو قرار گرفت او را نیز به قتل برسان

در واقع ابو مسلم خراسانی:

شخصی کذاب و منافق بود و شعار حمایت از بنی هاشم را در به قدرت رسیدن خود بازیچه گرفت

قاتل اعراب بود و بنی هاشم را ازار میداد

مورد نفرت امام صادق نیز بود

فاتل ششصد هزار نفر انسان و بچه نیز بود

مانع به فیض رسیدن مردم از اهل البیت نیز بود

و…..

اکنون در ایران اسلامی در استان خراسان تیمی داریم که هم نام این ملعون میباشد

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*