بلوغ روانی در ازدواج موفق قسمت دوم

317111_776

بلوغ روانی در ازدواج موفق قسمت دوم

317111_776

در قسمت اول صحبت اینجا بود ک گفته شد برای یک ازدواج_موفق بلوغ روانی و فکری بسیار مهم است و نشانه ان هم گفته شد ک,و اکنون هم بعضی دیگراز ادامه نشانه هارا خاطر نشان میکنیم ان شاالله:

1⃣1⃣ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﺨﯿﻼﺕ و ارزوهای ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻭﯾﺎﺭﻭﯾﯽ ﺑﺎ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻣﻮﺭ و اهداف را ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ.

2⃣1⃣ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺍﺵ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ عدم موفقیت های ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ, ﺩﭼﺎﺭ ﭘﺴﺮﻭﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ نا امیداز خدا میشود,ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺰﻫﮑﺎﺭ ﺷﻮﺩ.

3⃣1⃣ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺭﺁﻭﯾﺰﺩ.در حالی ک باید ب دنبال الگویی کامل و صحیح باشد.

4⃣1⃣ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺩﺍﺭﺩ مثل غرورﯾﺎ ﺧﻮﺩﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺍﺭﺯﺷﯽ ﻭ ﺣﻘﺎﺭﺕمثل عدم عزت نفس. ﺣﺪ ﻭﺳﻄﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ.

5⃣1⃣ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﺩﯼ ﻃﯿﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ. ﻫﻤﻪ ﭘﺪﯾﺪﻩ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﻩ; ﯾﺎ ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮﺏ. ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺣﺪ ﻭﺳﻄﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

6⃣1⃣ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻭ ﻫﻮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﺪ.
لذا زود قضاوت میکند و…ویا در مورد مسایل مهم مث دین و… تحقیق نمیکند.

7⃣1⃣ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﭘﯽ ﮔﻔﺘﻦ ﺍﺳﺖ. و غالب هم وهمیات و ظنیات خود را میگوید.
ﺍﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﮐﺮﺩﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ.

8⃣1⃣ﺍﺯ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻋﻘﻞ, ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ; ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻭﻝ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ, ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﻤﯿﻤﺶ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

9⃣1⃣ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻫﺎﯾﺶ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ, ﻓﺮﺍﻓﮑﻨﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺿﻤﯿﺮ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

0⃣2⃣ ﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﺯ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ.

Readers Comments (2)

  1. سلام من 16 سالمه بعد رو صورتم خیلی کم ریش درآمده.ی زره پرز در اومده بعد من مانیوکسیدل استفاده کنم درمیاد؟بعد مانیوکسیدل رو باید مثل همون قرص زدبارداری ک توضیح دادید باید استفاده کنم؟چند دقیقه باید رو صورتم بمونه؟بعد شبا مانیوکسیدل استفاده کنم عصرها روغن روزماری؟؟؟لطفا جواب بدین

    مدیر: سلام اگر موهای پرز و ریز داره ماینوکسیدل 5 درصد یا روغن رزماری رو 3 ماه استفاده کنید به اینصورت که هر روز نیم ساعت روی صورت شما باشه

  2. میش جواب بدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟،

    مدیر: سلام سوالتونو بفرمایید

Leave a comment

Your email address will not be published.


*