اموزش لفت دادن و برگشتن به گروه تلگرام

ترفند- تلگرام

از گروه تلگرام لفت دهید و دوباره برگردید

یه اموزش جالب در تلگرام معمولا اگر در تلگرام از گروهی لفت بدهید دیگر نمیتوانید دوباره

به گروه خود برگردید مگر اینکه شما را دوباره ادد کنند حال ترفندی در تلگرام وجود دارد که با این ترفند میتوانید از گروه لفت دهید و دوباره خودتان را ادد کنید و به گروه بازگردید

خب برای اینکار وارد سایت تلگرام شوید https://web.telegram.org

و مانند تلگرام گوشی خود اول شماره موبایل خود را وارد نمایید سپس کدی در تلگرام شما ارسال میشود ان کد را دران قسمت وارد نمایید شما وارد تلگرام خود در اینترنت شده اید

رو گروه خود کلیک نمایید در صفحه باز شده بر روی نام گروه در بالای صفحه کلید نمایید

اکنون لیست ممبر های گروه را میبینید در روبروی اسم خود گزینه Leave را کلیک  نمایید

با این دکمه شما از گروه لفت دادید حال برای برگشتن به گروه گزینه Return to group

را کلیک نمایید با این کار شما به گروه خود برگشتید بدون اینکه کسی شما را ادد نماید

توجه:لطفا نظرات خود را در این باره بیان نمایید

Readers Comments (1)

  1. I am having a issue with the eliminate ad/unlimited cd up grade. Trying to find while using cost-free application without complications, as well as performed the cost-free post on by i-tunes today without complications. Then i made a decision to add the. 99 up grade, whenever I actually get access with my very own i-tunes id as well as password, it comes back using an problem “This is simply not an experiment customer profile. Make sure you build a new profile from the Sandbox environment. (Environment: Sandbox)”. It will not keep on. Whos the challenge? Thank you!

Leave a comment

Your email address will not be published.


*