آموزش نوشتن مقاله صحیح

اموزش-مقاله نویسی

اموزش نگارش مقاله صیحیح

نوشتن مقاله صحیح و مورد تایید مراکز علمی نیاز به یک اصول و روش هایی دارد که برای تایید ان باید رعایت شود گاهی بهترین موضوع را انتخاب میکنیم ولی چون روش های اصولی مقاله نویسی را رعایت نکرده ایم این قاله به درد سطل زباله میخورد پس رعایت اصول مقاله نویسی بسیار اهمیت دارد

اولین قدم برای نوشتن یک مقاله انتخاب موضوعی است ک چیزی به علم اضافه کند و انتخاب موضوعات پیچیده و گسترده که نیاز به تفحص فراوان بین کتب متعدد و زیاد از عهده مقاله خارج میباشد. و در یک مقاله خوب باید دنبال گرداوری دیگر مولفین نباشیم و به دست اوردن مطالب دست اول بسیار در مقاله نویسی بهتر است

بخش های اصلی یک مقاله

بخش اول چکیده

صفحه اول مقاله باید شامل عنوان و نام مولف چکیده و کلید واژه ها باشد

عنوان باید در خط اول و بایک فونت بزرگتر نوشته شود

و بعد نام نویسنده که برای آن یک پاورقی هم بزنید که در ان یک پل ارتباطی مانند ایمیل قرار دهید که خوانندگان مقاله در صورت نیاز بتوانند با نویسند ارتباط برقرار کنند

سیر مقاله که دران چکیده از مقاله باید نوشته  شود و حدود ده خط باید باشد

و در آخر کلید واژه ها که شامل سه تا شش کلمه اصلی در مقاله میباشد که باید ان نوشته شود

بخش دوم مقدمه:

خوب است که مقاله در یک صفحه تهیه شود که در پاراگراف اول به شرح و توضیح مسایل مقاله بپردازید و در پاراگراف دوم به اهمبت موضوع خود بپردازید و در پاراگراف سوم هدف  های خود را بیان فرمایید و در پاراگراف اخر هم توضیح دهید که خواننده با چه موضوعاتی در مقاله روبرو میشود اما نتیجه گیری نفرمایید

بخش  سوم روش تحقیق:

در این بخش هدف و ماهیت پژوهش معرفی میشود وهمچنین نحوه گرداوری بیان میشود

بخش چهارم تجزیه و تحلیل داده ها:

در این قسمت براساس داده های بدست آمده و با توجه به روشهای آماری مناسب به تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه های پژوهش پرداخته می شود. معمولا برای افزایش دقت محاسبات نرم افزارهای آماری مانند SPSS بکار گرفته می شود. این تحلیل اساس یک پژوهش علمی است.

بخش پنجم :خلاصه و نتیجه گیری

که هر مقاله ای باید به خلاصه و نتیجه گیری بپردازد

بخش اخر منابع و ماخذ:

در نهایت باید منابع و مآخذ مورد استفاده را به ترتیب براساس منابع فارسی و لاتین مرتب کنید

پیوست ها و توضیحات

در صورت لزوم کارهای آماری، پرسشنامه یا سایر توضیحات را می توانید در قالب پیوست ها به مقاله خود اضافه نمایید. این کار ارزش علمی مقاله را بیشتر می کند.

توجه:اگر انتفاد و پیشنهادی و یا اینکه تجربه ای در این زمینه دارید مارا بی نصیب نفرمایید

Leave a comment

Your email address will not be published.


*